איראן משדרגת את מאגר הרקטי המדויק

יתכן כי הן חלק מפרויקט הדיוק של חזבאללה • הרקטה יוצרה ככל הנראה במפעל שאירע בו פיצוץ לאחרונה