איראן משגרת מפקד מליגיון הזרים השיעי לדרום לבנון

גוף המכנה עצמו כ"ליגיון השיעי" בדרך לגבולות ישראל