איראן מאיימת : הגדרת משה”מ כארגון טרור מסכנת את הכוחות האמריקנים באזור

איומי ארה”ב להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור מביאים את ההנהגה לאיין בצעדי נגד • ברחבי הרשת התרחבה התקווה כי צעד זה יגרום לערעור השליטה המוחלטת של הארגון שמנהל את המדינה