איראן בביקורת על צרפת : “לעג למחמד – חופש ביטוי ; הכחשת השואה –  פשע”

בעקבות פרסומן מחדש של הקריקטורות הלועגות למחמד ביקורת איראנית על מקרון והצביעות הצרפתית