עבור לתוכן העמוד
Menu

איזו הפתעות צפויות לנו בדרך ליישום חוק הקיזוז ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2023?

חוק הקיזוז מטיל סנקציה כספית על הרש"פ ו"קונס" אותה בגין תגמולי הטרור.

הרש"פ משלמת מזה שנים תגמולי ענק למחבלים. היקף התגמולים עולה על מיליארד ₪ בשנה. תשלומים אלה מעודדים טרור. אחרי שנים רבות שבמהלכן מדינת ישראל התעלמה מהמדיניות הראויה לכל גינוי הזאת של הרש"פ, בשנת 2018 נחקק "חוק הקיזוז."1 על פי החוק, בתום כל שנה נדרש שר הביטחון לגבש דו"ח ובו הוא מפרט את סך תשלומי הרש"פ למחבלים בשנה החולפת. לאחר אישור הדו"ח על ידי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) מתחילים לקזז את סכום התגמולים ששילמה הרש"פ למחבלים, מתוך כספי המיסים שמדינת ישראל גובה ומעבירה לרש"פ. במילים אחרות, חוק הקיזוז מטיל סנקציה כספית על הרש"פ ו"קונס" אותה בגין תגמולי הטרור.

מבחינה רעיונית, חוק הקיזוז הוא חוק קשה ביותר משום שלצד פעולת הענישה של הרש"פ, החוק חובק בחובו גם השלמה לא מבוטלת עם עצם מהות וקיומם של התשלומים. במקום לקנוס את הרש"פ בגין תשלומיה לעידוד רצח יהודים, החוק של הכנסת היה אמור לקבוע ולהכריז על מלחמה בלתי מתפשרת נגד כל מי שמעז לשלם תגמולים לרצח יהודים, ובכלל זה, ככל שהדבר רלוונטי – והוא רלוונטי מאוד – גם הרש"פ.

חלף מלחמת החורמה המתבקשת, הסתפקה הכנסת בחוק הקיזוז כמעין נֶחָמָה פורתא.

יישום החוק מלווה בלא מעט קשיים.

תגמולי הטרור של הרש"פ שעליהם חלק החוק מתחלקים לשנים: א) תשלומי הרש"פ למחבלים כלואים ומחבלים משוחררים; ב) תשלומי הרש"פ למחבלים פצועים ולמשפחות של מחבלים הרוגים. בעוד שהתשלומים לקבוצה הראשונה מוסדרים בחוק2 של הרש"פ ובתקנות שונות שקבעה ממשלת הרש"פ, התשלומים לקבוצה השנייה קבועים בנהלים פנימיים של אש"ף.

מאז שנחשפו לראשונה תגמולי הטרור, הרש"פ ואש"ף עושים את כל שלאל ידם על מנת להסתיר את התשלומים. כך למשל, בתחילה, תגמולי הטרור למחבלים הכלואים היו עוברים, באופן גלוי, דרך "משרד האסירים" של הרש"פ. מדובר במשרד ממשלתי שבראשו עמד שר. בהמשך הרש"פ העמידה פנים כאילו היא סגרה את המשרד, אך בפועל נחשף שפעילות "המשרד" פשוט עברה לגוף אחר של אש"ף, תחת הכותרת "רשות האסירים והאסירים המשוחררים". לאחר מכן שוב הוסתרה הפעילות של משרד האסירים. במהלך אחר, כדי להסתיר עוד יותר את תשלומי הרש"פ למחבלים המשוחררים, אישר יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, את "גיוסם" (הפיקטיבי כמובן) לשורות הרש"פ, כאשר חלקם אפילו "גויסו" למנגנוני הביטחון של הרש"פ – מחבלים היו אמורים לטפל במחבלים.

למרבה הצער, פעולות השיבוש שבהן נקטה הרש"פ לכל אורך הדרך, הצליחו להתגבר אפילו על המודיעין המתוחכם המשוכלל של מדינת ישראל.

כך למשל, בפברואר 2019, סמוך לרצח אורי אנסבכר ז"ל, יושם חוק הקיזוז בפעם הראשונה.3 באותה הזדמנות, כדי לכמת את היקף תשלומיה של הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים, נשען שר הביטחון על דו"ח גלוי של הרש"פ, ולפיו בשנת 2018 היא שילמה 502,697,000 ₪4 לאותה קבוצה. הואיל ומערכת הביטחון לא ידעה אז לכמת את סך תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות של המחבלים ההרוגים,5 הנחה ראש הממשלה להעמיק את הבדיקה ולהציג דו"ח נוסף. כדי לגבש את הדו"ח הנוסף נדרשו לשר הביטחון ולמערכת הביטחון כמעט 10 חודשים. בדו"ח נקבע שסך תשלומי הרש"פ לקבוצה זו בשנת 2018, עמד על 148,905,507 ₪.6 גם בדו"ח הזה נותרו פערי מידע. במלים אחרות, על פי קביעותיו המצטברות של שר הביטחון, בשנת 2018 בלבד הרש"פ שילמה לא פחות מ- 651,602,507 ₪ למחבלים ולמשפחותיהם, בזיקה לטרור.

למותר ציין, שמהרגע שהרש"פ הבינה שמדינת ישראל נשענת לצורך יישום חוק הקיזוז על הדו"חות כספיים שהיא עצמה פרסמה, היא שינתה גישה, העלימה את תגמולי הטרור מדו"חותיה והפסיקה לפרסם את התקציב שלה. מנגד והגם שהרש"פ ניסתה להעלים את הראיות, בכירי הרש"פ הצהירו פעם אחר פעם שהם עדיין מחוייבים, ובאופן מלא, להמשיך את תשלום תגמולי הטרור. עבאס בעצמו הופיע גם באו"ם וגם בטלוויזיה הפלסטינית והתחייב שגם אם יישאר רק אגורה אחת בקופת הרש"פ, הוא ישלם אותה למחבלים.

בשנת 2020, הדו"ח7 של שר הביטחון הפתיע פעמים. ההפתעה הראשונה – והבלתי מוסברת – הייתה הקביעה שסך תשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2019 (הדוח תמיד מתייחס לשנת הקודמת) עמד על 609,606,789 ₪ בלבד. דהיינו שסך תשלומי הרש"פ למחבלים דווקא ירד לעומת שנת 2018 בכמעט 42 מיליון ₪. ירידה זאת הייתה מפתיעה משום שבשנת 2019 הן מספר המחבלים הכלואים והן מספר המחבלים ההרוגים גדל לעומת שנת 2018.

ההפתעה השנייה של הדוח הייתה שסך תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים עמד על אותו סכום בדיוק, עד לשקל האחרון, כמו בשנת 2018, דהיינו 148,905,507 ₪.

מעבר לסכומים הבעייתיים, הקושי הנוסף ביישום חוק הקיזוז התבטא בעיכוב הבאת הדו"ח לאישור הקבינט המדיני-ביטחוני. במקום להביא את הדוח לאישור כבר בראשית השנה, הדוח אושר רק בחודש בסוף נובמבר 2020.

הדו"ח8 של שר הביטחון ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2020 היה מפתיע גם הוא. בדומה לשנה הקודמת, הדוח החדש של שר הביטחון חזר וקבע שסך התשלומים למחבלים ולבני משפחותיהם בזיקה לטרור דווקא ירד לסכום של 597,709,868 ₪. פעם נוספת, שנה שלישית ברציפות ובאופן מעורר תמיהה, נשאר סך תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות של המחבלים ההרוגים, על אותו סכום בדיוק, 148,905,507 ₪.

מעבר לסכומים המפתיעים, גם הבאת דו"ח זה בפני הקבינט המדיני-ביטחוני התעכבה עד לחודש אוגוסט 2021. יתרה מכך, השפעתו של יישום חוק נוטרלה, כאשר במקביל ליישום ההחלטה לקזז את הסכום המופיע בדו"ח, שר הביטחון החליט להזרים לרש"פ תוספת בסך 600 מיליון ₪, שהועברו בשתי פעימות באוגוסט 2021 ובדצמבר 2021.

הדו"ח9 של שר הביטחון ביחס לתגמולי הטרור ששילמה הרש"פ בשנת 2021, חשף גם הוא מציאות בעייתית. מצד אחד, סך התגמולים ששילמה הרש"פ למחבלים עלה לעומת 2020 ועמד על 610,795,507 ₪. מהצד השני, מתוך סכום זה, הסכום שעל פי קביעת שר הביטחון הרש"פ שילמה למחבלים הפצועים ולמשפחות של המחבלים ההרוגים, נותר, בשנה הרביעית ברצף, ללא כל שינוי ועמד שוב על 148,905,507 ₪.

הדו"ח10 של שר הביטחון ביחס לתגמולי הטרור ששילמה הרש"פ בשנת 2022, הפתיע גם הוא. מחד, הסכום הכולל שעל פי קביעת שר הביטחון הרש"פ שילמה למחבלים בזיקה לטרור עלה שוב ועמד על 620,559,290 ₪. מאידך, הסכום ששילמה הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות של המחבלים ההרוגים, דווקא ירד ל-144,369,290 ₪.

חשוב להבהיר, הדו"חות של שרי הביטחון במשך כל השנים היו מסויגים, והבהירו שקיים חוסר במידע ביחס למלוא היקף התשלומים11. למרבה הצער, למרות חלוף הזמן, נראה שגורמי המודיעין טרם הצליחו לגשר על פער זה.

עוד חשוב להבהיר, שדו"חות שרי הביטחון נקטו באופן עקבי בהערכת חסר ביחס להיקף תגמולי הטרור. גם כאשר גורמים בכירים ברש"פ, שהיו אחראים באופן ישיר לתשלומים למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים, טענו שהרש"פ משלמת למחבלים הכלואים והמשוחררים לא פחות מחמישים (50) מיליון ₪ בחודש – ובשיערוך שנתי 600 מיליון ₪ רק לקבוצה הזאת – הרי שהדו"חות של שרי הביטחון נקבו בסכומים נמוכים הרבה יותר.

כך, ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים בשנת 2020 ציין12 ראש רשות האסירים דאז, קדרי אבו בכר, ש"העלות הכוללת של [משכורות] האסירים והמשוחררים היא כ-50 מיליון שקל (15.6 מיליון דולר) בחודש."

באותו שנה, לעומת זאת, קבע שר הביטחון שהיקף תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים עמד על 448,804,361 ₪ בלבד, דהיינו הפרש של 150 מיליון ₪ לעומת הודאתו המפורשת של אבו בכר.

באופן דומה, בנייר עמדה רשמי של הרש"פ, שהוצג בחודש אוגוסט 2022, נקבע שהעלות החודשית של תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים בלבד עמד על 52 מיליון ₪ בחודש – ובשערוך שנתי 624 מיליון ₪. לעומת זאת באותה שנה, שנת 2022, קבע שר הביטחון שהרש"פ שילמה "רק" 476,190,000 ₪ – שוב הפרש של כ- 150 מיליון ₪.

כדי להקל על מעקב אחר הנתונים, טבלה זו מסכמת את סך התגמולים שעל פי קביעת שר הביטחון הרש"פ שילמה למחבלים בזיקה לטרור, בחלוקה בין התגמולים ששולמו למחבלים הכלואים והמשוחררים ובין התגמולים ששולמו למחבלים הפצועים ולמשפחות של המחבלים ההרוגים, וכן סך התשלומים רק למחבלים הכלואים והמשוחררים על פי בכירי הרש"פ:

  כמה שולם למחבלים הכלואים והמשוחררים לפי קיבעת שר הביטחון כמה שולם למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים לפי קביעת שר הביטחון סך תגמולי הרש"פ בזיקה לטרור לפי שר הביטחון סך תגמולים רק למחבלים הכלואים והמשוחררים לפי הרש"פ
2018 502,697,000 148,905,507 651,602,507  
2019 460,701,282 148,905,507 609,606,789 600,000,000
2020 448,804,361 148,905,507 597,709,868  
2021 461,890,000 148,905,507 610,795,507  
2022 476,190,000 144,369,290 620,559,290 624,000,000

המשמעות האופרטיבית של יישום חוק הקיזוז, היא שלמעשה, מאז חודש פברואר 2019 קוזזו מכספי המיסים סכום כולל בסך 3,090,273,961 ₪. בהתאם לקביעת חוק הקיזוז, כל סכום שאושר על ידי הקבינט המדיני ביטחוני ירד בשנים עשר חלקים שווים – דהיינו, אחרי כל החלטה ליישם את החוק, קוזז (או בלשון החוק "הוקפא") סכום שעמד על כחמישים מיליון ₪, בכל חודש. הקיזוז האחרון היה אמור לרדת בסוף חודש ינואר 2024.

והנה הגענו לדו"ח של שר הביטחון ביחס לתשלומי הרש"פ בשנת 2023. הגם שהדו"ח הוגש לקבינט המדיני-ביטחוני, הוא טרם הובא לדיון, טרם אושר וטרם פורסם לציבור (הפרסום לציבור הוא תמיד מצונזר), ולא ניתן, בשלב זה, לדעת מה יש בו והאם הוא יכלול עוד הפתעות.

ועם זאת, שנת 2023, עוד לפני טבח השביעי באוקטובר, רשמה עליה חדה בטרור הפלסטיני. טרור זה הביא להגברת הפעילות של כוחות צה"ל ולמעצרם של מאות מחבלים. בנוסף, כבר בחודש יולי 2023, נטען שנהרגו בו יותר פלסטינים באיו"ש מאשר נהרגו במשך למעלה מעשור. אחרי הטבח, נעצרו אלפי מחבלים, ועל פי טענת צה"ל נהרגו כ- 9,000 מחבלים בעזה ולמעלה מ- 150 באיו"ש. הרש"פ מצידה, הזדרזה להכיר13 בעצורים ובמשפחות ההרוגים כזכאים לתגמולי הטרור.

בנסיבות אלה, על פניו, הדו"ח של שר הביטחון ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים בזיקה לטרור בשנת 2023 אמור להעיד על עליה משמעותית בהיקף התשלומים. בנוסף, יש לקוות שבמהלך שנת 2023, גורמי המודיעין והביטחון אכן הקדישו משאבים ומאמצים חדשים לנושא זה והביאו לחשיפת מלוא היקף התשלומים. האם זה אכן יהיה המצב? הימים יגידו.

מצד שני, אי הצגת הדו"ח בקבינט עד כה מעוררת את הסברה שלממשלה יש עניין לדחות את הדיון בו ואת הפעלתו בעקבות זאת, לפחות עד אחרי חודש הרמצ'אן (אמצע אפריל), כדי לא לפגוע ברש"פ בתקופה רגישה זו ונוכח הציפייה האמריקנית, לה שותפים גם לחלק מהגורמים בקואליציה, שישראל תחזק את הרש"פ.


 1. שמו המלא של החוק הוא חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, תשע"ח-2018↩︎

 2. חוק האסירים והאסירים המשוחררים, חוק מספר 19 לשנת 2004↩︎

 3. https://www.facebook.com/watch/?v=2350108421889008 ↩︎

 4. https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Documents/%d7%91%d7%9c%d7%9e%d7%a1%20%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a6%d7%94%20-%20%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%9c%d7%a4%d7%99%20%d7%97%d7%95%d7%a7%20%d7%94%d7%94%d7%a7%d7%a4%d7%90%d7%94%20%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa%20%202018_2.6.21.pdf ↩︎

 5. כלל לא ברור מדוע מערכת הביטחון וגורמי המודיעין לא ידעו כבר אז לכמת את מלוא היקף התשלומים האלה. תשלומי הרש"פ/אש"ף לקבוצה הזאת לא היו חדשות וחוק הקיזוז התקבל ביולי 2018, ומערכת הביטחון וגורמי הביטחון היו מחוייבים להיערך ליישום החוק, תוך השלמת פערים מודיעיניים, ככל שהיו.↩︎

 6. https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Documents/%d7%91%d7%9c%d7%9e%d7%a1%20%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a6%d7%94%20-%20%d7%aa%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa%20%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%9c%d7%a4%d7%99%20%d7%97%d7%95%d7%a7%20%d7%94%d7%94%d7%a7%d7%a4%d7%90%d7%94%20%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa%202018_3.6.21.pdf ↩︎

 7. https://nbctf.mod.gov.il/he/PropertyPerceptions/Documents/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%a9%d7%a8%20%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f%20%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%9d%20%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%a7%20%d7%94%d7%94%d7%a7%d7%a4%d7%90%d7%94.pdf ↩︎

 8. https://nbctf.mod.gov.il/he/PropertyPerceptions/Documents/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%a7%20%d7%94%d7%94%d7%a7%d7%a4%d7%90%d7%94%202020_20.70.21.pdf ↩︎

 9. https://nbctf.mod.gov.il/he/PropertyPerceptions/Documents/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a6%d7%94%20%d7%9c%d7%a4%d7%99%20%d7%97%d7%95%d7%a7%20%d7%94%d7%94%d7%a7%d7%a4%d7%90%d7%94%20%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa%202021.pdf ↩︎

 10. https://nbctf.mod.gov.il/he/PropertyPerceptions/Documents/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%91%d7%9c%d7%aa%d7%99%20%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%95%d7%92%20%d7%9c%d7%a4%d7%99%20%d7%97%d7%95%d7%a7%20%d7%94%d7%94%d7%a7%d7%a4%d7%90%d7%94%20%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa%202022.pdf ↩︎

 11. ניתוח של תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים שנערך על יד מכון מבט לתקשורת פלסטינית, מצא שסך תשלומים אלה אינו פחות מ- 241 מיליון ₪ – https://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=157&doc_id=27844 ↩︎

 12. https://palwatch.org.il/main.aspx?fi=157&doc_id=27970 ↩︎

 13. https://palwatch.org/page/34924 ↩︎