הנכבה של 2019

הפלסטינים מציינים היום את “יום הנכבה” – יום האסון הוא הקמת מדינת ישראל • דווקא במדינת ישראל מיוצגים בחופשיות עמדת הפלסטינים על ידי נציגהם בכנסת והכל תחת תמונתו של “חוזה המדינה” העברית – בנימין זאב הרצל • טור דעה של פנחס ענברי