עבור לתוכן העמוד
Menu

האם הלא–מוסלמים "טמאים" ו"מזוהמים"?

אימאם בכיר בקנדה מסביר, כי הלא-מוסלמים נגועים ב"זוהמה פנימית" מכיוון שאינם מקבלים את אמונת האסלאם ודרכיהם המוסריות עלולות להיות מושחתות.

אימאם בכיר בקנדה מסביר, כי הלא-מוסלמים נגועים ב"זוהמה פנימית" (internal filth) מכיוון שאינם מקבלים את אמונת האסלאם ודרכיהם המוסריות עלולות להיות מושחתות. אשר על כן, לא – מוסלמים רשאים להיכנס למסגד רק אם יש בכך תועלת למוסלמים והם מכבדים את קדושת המקום.

אתר ממר"י חשף (21 ביולי 2017) תוכן דרשה שנשא האימאם עמר שאהין ב- Islamic Center of Davis בצפון קליפורניה,ובה בין היתר קרא לאללה "לטהר את מסגד אל-אקצה מזוהמת היהודים".1 בהודעה שפרסם Islamic Center of Davis נכללה טענה לפיה הדרשה לא תורגמה כראוי.2

מסגד אל-אקצא
מסגד אל-אקצא (Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA)

יוסוף באדאת, האימאם של Islamic Foundation of Toronto, הסביר באחת מהרצאותיו את תפיסת "הטומאה" ו"הזוהמה" של הלא – מוסלמים. על פי באדאת, לא – מוסלמים נגועים ב"זוהמה" פנימית, כלומר לא פיזית אלא "זוהמה" רוחנית הנובעת מאי הליכתם בדרך האסלאם, שהיא על פי אמונתו דרך האמת היחידה. להלן תרגום קטע מדבריו שנאמרו ברובם באנגלית[3]

"הזכרתי את הדלת הפתוחה ובכל שנה מופנית אליי השאלה הבאה, ואנשים אומרים: מדוע אנשים שאינם מוסלמים נמצאים במסגד? הם מזוהמים (filthy). מדוע הם נמצאים כאן? הם אפילו אינם לבושים באופן ראוי. מדוע הם באים למסגד? ייתכן שהן נמצאות בתקופת המחזור החודשי שלהן? מקבלים סוגים שונים של שאלות כאלה. כאשר קיים חוסר ידיעה חשוב לשאול כאשר איננו יודעים [דבר מה] ולכן זה סימן טוב. רוצים ללמוד.

"חשתי שחשוב הדבר להבהיר מספר עניינים בנושא זה. קיימות שתי סוגיות. האחת – האם לא – מאמינים רשאים להיכנס למסגד? השניה – אם הם רשאים, אזי באלו תנאים. תנאים. אחד – צריכה להיות תועלת בכניסתם למסגד. בכניסה למסגד צריכה להיות תועלת. מדוע הם נכנסים? לראות, ללמוד, אנו יכולים להטיף בפניהם על האסלאם (דעווה). פעמים רבות קורות תקלות, תחזוקה, ואין מוסלמי שיכול לטפל בהן. את מי אנו מזמינים? לא – מוסלמי כדי שיתקן דבר מה. מישהו שלח אליי לאחרונה תמונות של אתר העלייה לרגל במכה והאזור שהורחב בו במכה וכיצד הוא יורחב וכו'. הם [הממשלה הסעודית] חתמה חוזים הקשורים לחלק מהפיתוח וההרחבה של אזור העלייה לרגל במכה ללא – מוסלמים ממדינות שונות. והם נכנסו לשם תועלת. אשר על כן, אם לא – מוסלמי נכנס מתוך כוונה להפיק תועלת [עבור המוסלמים] אזי זה מותר. זה תנאי מספר אחד.

"תנאי מספר שתיים – הם צריכים להיות נקיים מבחינה חיצונית. בגדיהם צריכים להיות נקיים. אם הם לובשים בגדים נאים ונקיים אזי זה בסדר. איננו מוטרדים ממה שקיים אצלם בפנים [בנפש], וזה מה שחכמי דת [האסלאם] אמרו ב"אעלאא אל-סנן" (إعلاء السنن) בספר על ההלכה האסלאמית (فقه), נאמר שבפסוק בו אללה יתגדל ויתעלה אמר שהמשתפים [אל אחר באמונתם] טמאים (impure) אין הדבר מתייחס לטומאה החיצונית (external impurity), זה מתייחס לאמונה (عقيدة) ולכך שהם אולי מושחתים [מוסרית]. בדרך כלל אנשים מצטטים את הפסוק מפרק אל-תוובה [בקוראן سورة التوبة] שבו אללה יתגדל ויתעלה אמר: لا يدخلوا المسجد الحرام אל להם להיכנס למסגד. זה מתייחס לזוהמה הפנימית (internal filth) ולא לזוהמה החיצונית שלהם (external filth), הטומאה הפנימית (internal impurity) ולא הטומאה החיצונית (external impurity). זה תנאי מספר שתיים. תנאי מספר שלוש – הם צריכים לכבד את הקדושה של המסגד".

זוהמת הלא-מוסלמים ובכללם היהודים אינה מוחשית אלא רוחנית, כלומר אמונתם "מזוהמת" כיוון שהם אינם מקבלים את דרך האמת, שהיא על פי האסלאם, משנתו של מוחמד. {4,5,6}

:במקורות אסלאמיים קיימות דוגמאות רבות לתפילה "זוהמת היהודים". להלן מספר ציטוטים מתוך האתר הרשמי באנגלית של הארגון האסלאמי "חיזב אל-תחריר

  • O officers and commanders renew the memory of Salahuddin and gather the two extensions of Al-Okab; Egypt and Ash-Sham, to soar with the Muslim Ummah and crush the Jewish entity and purify the holy land of their filth.[5]
  • Don’t you yearn for the liberation of Al-Aqsa Mosque from the filth of the Jews?[6]
  • There isn’t even an iota of zeal and ambition in their callous hearts seeing the precious blood of their brothers and sisters being spilt by ignoble, cursed filthy people whose ancestors are monkeys and apes?![7]
  • Only the Pakistani army officers, the Egyptian army officers and the Turkish army officers and other soldiers of Islam are the ones capable of defending Islam, Protecting the honor of religion, preserving the holy sites, and liberating Al-Aqsa Mosque and ridding it from the filth of the Jews.[8]
  • Did the ‘departure’ actually take place within the Muslim lands? So what has happened with the
  • blessed land of Palestine; has it been purified by our armies from the filth of the usurping Jews?[9]
  • Defenseless people marching threatened the existence of the state! So how would it be if there was a march from an army preceding these people, purifying for them the Earth from the filth of the oppressing Jews, and allowing the people to return to the blessed land its honour, joyous with the victory from Allah?[10]
  • We tell them, that the liberation of the blessed land from the filth of Jews is in your capacity and is a great honor and stature for you in this world and the Hereafter.[11]
  • O Armies stationed in the barracks… Is it not time for you to rise and shake off the dust of humiliation off your Ummah… Is it not time for your large army chanting the Takbeer to liberate Al-Aqsa from the filth of the Jews[12]

2 http://www.davisenterprise.com/files/2017/07/second-ICD-statement.pdf1 https://www.memri.org/tv/california-sermon-antisemitic-sermon-kill-jews-liberate-al-aqsa-mosque/transcript 2 http://www.davisenterprise.com/files/2017/07/second-ICD-statement.pdf

3 https://drive.google.com/file/d/0By8I4tx-uQjCaUZtWUhMYlEtRDQ/view?usp=sharing

4 http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=86699

[5]    http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/nshow/2421/

[6]    http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/nshow/2463/

[7]    http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/nshow/2527/

[8]    http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/nshow/2751/

[9]    http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/EN/en_lflts_pdf/2016_10_15_Tunisia_EN.pdf

[10]    http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/nshow/1227/

[11]    http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/nshow/2237/

[12]    http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/nshow/2606/