רב-אלוף (מיל') משה יעלון

Publications by רב-אלוף (מיל') משה יעלון

המירוץ של איראן להגמוניה אזורית

מאז פרסום המהדורה הראשונה לאחר מלחמת לבנון השניה בשנת 2006, האירועים באזור חיזקו ביתר שאת את תזת המחקר: השימוש של איראן בבני בריתה הטרוריסטיים במירוץ שלה לשליטה אזורית הוא הגורם העיקרי לחוסר היציבות במזרח התיכון, ולא הסכסוך הישראלי-פלשתיני.