עבור לתוכן העמוד
Menu

משבר הרשות הפלסטינית – חמאס מלמד על היעדר פרטנר פלסטיני מוסמך

הישות הפלסטינית מפוצלת הלכה למעשה לשתי ישויות עצמאיות נפרדות בגדה המערבית וברצועת עזה, וכי כיום אין הנהגה פלסטינית אחת היכולה לייצג את העם הפלסטיני ולקבל החלטות מחייבות מטעמו.

הישות הפלסטינית מפוצלת הלכה למעשה לשתי ישויות עצמאיות נפרדות בגדה המערבית (הרשות הפלסטינית) וברצועת עזה (חמאס), וכי כיום אין הנהגה פלסטינית אחת היכולה לייצג את העם הפלסטיני ולקבל החלטות מחייבות מטעמו.

היחסים בין הרשות הפלסטינית לבין תנועת חמאס הגיעו פעם נוספת למשבר חריף, השסע בין "המחוזות הצפוניים" (הרשות הפלסטינית באיו"ש) לבין "המחוזות הדרומיים" (רצועת עזה הנשלטת בפועל ע"י רשויות חמאס) הפך לעובדה מוגמרת חרף כל הסכמי הפיוס שנחתמו בעבר בין הצדדים.

הרשות הפלסטינית חותרת להכפיף מחדש את רצועת עזה תחת סמכותה המלאה, ואילו רשויות חמאס אינם מוכנים לוותר על השליטה שהושגה באמצעות הפיכה אלימה בקיץ 2007, ואדרבה תנועת חמאס חותרת להפיל את שלטון הרשות הפלסטינית באיו"ש ולהשתלב באש"ף על מנת להשתלט על מוסדותיו, וכפועל יוצא על חזקת הייצוג הבלעדית של העם הפלסטיני המוכרת בזירה הבינלאומית.

ב-5 באפריל 2017 הופץ חוזר פנימי במנגנון הביטחון המסכל בגדה המערבית המסביר את הסיבות לקבלת ההחלטה לקצץ בשכר של עובדי המגזר הציבורי ברצועת עזה, ואגב כך מדגיש כי בפועל הרשות הפלסטינית איבדה את שליטתה ברצועת עזה לידי תנועת חמאס השליטה בפועל,והאחראית באופן מלא על אספקת השירותים לתושבי הרצועה.

ההחלטה השפיעה על אלפי עובדים ברצועת עזה ששכרם לחודש מרץ קוצץ בשיעור של 30 עד 50אחוזים. לטענת חמאס, הקיצוצים פגעו גם בעובדים שעודם מועסקים במשרתם. בכירים בחמאס רואים בהחלטת הרשות הפלסטינית ניסיון ללחוץ על חמאס להסכים לתנאיה בנוגע לשותפות מדינית במסגרת שילוב במוסדות אש"ף.1

לרשות הפלסטינית אינטרס עליון להחזיר לידיה את השליטה ולו למראית עין ברצועת עזה כדי לחזק את דרישתה להכרה בינלאומית במדינה פלסטינית ריבונית. המציאות הפוליטית בזירה הפלסטינית כפי שמשתקף מהחלטות הרשות הפלסטינית מלמדת, כי הישות הפלסטינית מפוצלת לשתי ישויות עצמאיות נפרדות בגדה והמערבית (הרשות הפלסטינית) וברצועת עזה (חמאס), וכי כיום אין הנהגה פלסטינית אחת היכולה לייצג את העם הפלסטיני ולקבל החלטות מחייבות מטעמו.

להלן תרגום החוזר הפנימי שהופץ בקרב פעילי מנגנון הביטחון המסכל בגדה המערבית.2

חוזר פנימי

5 באפריל 2017

האחים/ קציני, אנשי ומגוייסי מנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני

ברכת המולדת,

לאור מורת הרוח של אחדים מההחלטות והצעדים האחרונים שאישרה הממשלה הפלסטינית, ואשר האחרונה שבהן הייתה ההחלטה לקצץ בבונוסים ובקצבאות שמקבלים עמיתיכם במחוזות הדרומיים[רצועת עזה], הרינו מדגישים בזאת כי העניין עורר המולה רבה ואי הבנה בנוגע למהות, אופי וההיבט החוקי של החלטה זו, וחובה עלינו להבהיר כדלקמן:

  1. ההחלטה התקבלה כפועל יוצא של בחינה והערכה של מצב העובדים במחוזות הדרומיים ע"י ועדת משפטית בראשות המזכיר הכללי של הממשלה ובהסתמך על הנחיות כבוד הנשיא ישמרהו אללה.
  2. ההחלטה קיבלה את הסכמתו ותמיכתו של כבוד ראש הממשלה וכל חברי הממשלה ללא יוצא מן הכלל,ולאחר וידוא שאין כל פגם משפטי, כבוד הנשיא פרסם את הנחיותיו לגורמים הרלבנטיים למימושה.
  3. החלטת הקיצוץ כוללת את כל העובדים במחוזות הדרומיים ללא אפליה,והיא אינה מכוונת נגד קבוצה מסוימת. פרסום ההחלטה בוצע לאחר אישור חוק הפנסיה המוקדמת הקיימת כאופציה עבור כל מי שיחפוץ בה.
  4. המשך תשלום הבונוסים והקיצבאות וכן תשלום השכר הבסיסי עבור עובדי המחוזות הדרומיים עומד בניגוד מוחלט לכל חוקי העבודה והסכמי העבודה בכל מדינות העולם,לאור העובדה שעובדים אלה אינם מבצעים עבודה כלשהי תמורת השכר, ועל כן המשך הפגם הזה יוביל לערעור האמון של המדינות התורמות במשטר הפלסטיני בהיבט של תפקודה המנהלי והכספי, ומשום כך חובה על הרשות הפלסטינית לפעול כדי לשים קץ בהדרגתיות למצב זה, וזו הסיבה שההחלטה התקבלה ולא תהיה נסיגה ממנה.
  5. הוועדה לא מצאה כל החלטה של כבוד האח הנשיא בה הוא קורא לעובדי המחוזות הדרומיים לחדול מעבודה וזאת משנת2007 ועד למועד זה.
  6. אין זה צודק,חוקי והגון לדרוש מאחרים ליישם את החלטת הקיצוץ על משכורות עובדי המחוזות הצפוניים המבצעים את משימותיהם ונתונים מדי יום לסוגים שונים של סכנות, והם על פי ההיגיון הזה מחזקים את הפילוג בין שני חלקי המולדת.
  7. תנועת חמאס,בהתעקשותה על ההפיכה והמשך ההשתלטות בכוח על רצועת עזה, היא הנושאת האחריות המלאה לספק את כל הצרכים של הרצועה ובהם החינוך, הבריאות, השירותים, החשמל ויצירת מקומות עבודה לכל תושביה, ועליה לצפות להחלטות נוספות הקשורות לרצועה כל עוד היא תמשיך להתעקש על ההפיכה המתועבת.

לאור זאת, ובהסתמך על החוקים והתקנות הנהוגים, ייאסר על פעילי המנגנון להיות מעורבים בהפצת שמועות אשר מטרתן לפגוע בהנהגה הפלסטינית ובראשה כבוד הנשיא מחמוד עבאס ישמרו האל, ועלינו להשקיע כל מאמץ אפשרי כדי לתמוך בהחלטות ההנהגה המדינית, וחובה על כל האחים,קצינים ופעילים, להתגייס כולם להגנה על ההחלטה, חוקיותה והרציונל שלה.

מקווה שתהיו דוגמה לנתינה, משמעת ומחויבות במסגרת האחריות המוטלת עליכם.

המנהל הכללי של מנגנון הביטחון המסכל

האלוף זיאד הב אל-ריח

1 http://felesteen.ps/article/bdranaldghwt-ly-hmas-bhdf-tghyyr-alwd-alqaym-bghzt

2 https://tinyurl.com/k84evs6