בלוגים

נדב שרגאי מפריך את טיעוני “התנועה להצלת ירושלים היהודית”

26/06/2016

החוקר נדב שרגאי מסביר מדוע תוכנית הפרדה של “התנועה להצלת ירושלים היהודית” תרע את המצב הבטחוני והדמוגרפי בירושלים ושרוב אזרחי מזרח ירושלים מבועתים מהתכנית. רגאי טוען כי בתוכנית לא קיימת התייחסות לעניין הסיכולים במזרח ירושלים ושאמירתו של רמון ביחס לערביי ירושלים היא על גבול הגזענות.
המסקנה: תוכנית רמון טובה לחיים רמון ולרשות הפלסטינית ואולי למיעוט לאומני קטן במזרח ירושלים.

This entry was posted in בטחון ישראל, ירושלים, פלסטינים. Bookmark the permalink.